English
中文版
   
NEWS & EVENTS
 
2018.12.6
  Congrats to Felipe Martinez
 
   
2018.12.2
  Congrats to Jon Spencer 
 
   
2018.11.28
  Rémy Bermudez
 
   
2018.11.27
  Congrats to Bruce Lee
 
   
2018.11.26
  Congrats to winners in Deerdale offroad race.
 
   
2018.11.26
  Congrats to Jonathan Yeung
 
   
2018.11.22
  From Matt Lewis RC
 
   
2018.11.14
  Congrats to the winners
 
   
2018.11.8
  Congrats to the father and son
 
   
2018.11.7
  Congrats to the winners of Puerto Rico SOR Series
 
   
 
Congrats to 14th Chunan Cup Winners!! 2018/7/17
   

Congrats to 14th Chunan Cup Winners!! 👏👏👏
Amain 1st & TQ- Sam Chen Eric 
3rd - Eric Hsiao 
Bmain 1st - Andy Chen
3rd - Ray Chen
Cmain 1st- Wèi Zhì Lóng 
Dmain 1st - Hé Shùn Zhèn 
Emain 2nd - Lǐ Jí Xiáng 
Fmain 2nd- Zhōu Zé Zhōng

Well done guys
Pics from Asiarc

 
 
 

 

 
 
ALPHA PLUS MODEL CO., LTD.
No.110-8, Minsheng Rd., Shengang Township, Taichung County 429, Taiwan (R.O.C.)
Copyright © 2009 ALPHA PLUS MODEL CO., LTD.      All Rights Reserved.